Temperatura e lëkurës

Efekti i Xhelit të ftohtë-Ice Power në temperaturën e lëkurës

Ndryshimi i temperaturës së lëkurës pas aplikimit të Xhelit të ftohtë-Ice Power Cold Gel*

Disa studime termografike tregojnë se Xheli i ftohtë Ice Power Cold Gel ul temperaturën e lëkurës nga 5 deri në 7 °C. Efekti ftohës fizik i mentolit dhe etanolit është më i gjatë sesa me terapi tradicionale të ftohjes, dhe për këtë arsye lehtësimi i dhimbjes është më efektiv.

*Abstract: World Institute of Pain 4.-6.2.2012: “Cold gel effects verified by thermal skin sensors and simultaneous dynamic thermography”, Airaksinen O. et al.