Smärta och kyla

Smärt- och köldförnimmelsernas transport till ryggmärg och hjärna

Receptorn TRPM8 tillhör den grupp receptorer som svarar för kroppens värmereglering. Via denna receptor kan man inverka på smärtan och på smärtförnimmelsernas transport vidare mot hjärnan. Mentol sänker hudens yttemperatur, vilket aktiverar TRPM8-receptorerna, som utgör ca 15 % av alla våra smärtreceptorer.


Temperatur- och smärtförnimmelserna vidarebefordras till det centrala nervsystemet (ryggmärgen och hjärnan) via tunna nervtrådar. Exempelvis vävnadsskador aktiverar smärtnerverna (s.k. nociceptorer) till att sända signaler från det perifera nervsystemet, via ryggmärgen upp till hjärnan.
Den temperatursänkning som Ice Power åstadkommer, aktiverar de nervceller som uppfattar temperaturförändringar (TRPM8-receptorerna) till att vidarebefordra en känsla av kyla via samma rutter som kroppen själv signalerar om smärta. Informationen om kyla överträffar känslan av smärta, och i det skede då informationen om svalka/kyla processeras i det centrala nervsystemet, kommer smsärtan att lindras.