Kall och sval

Det är en viss skillnad mellan kall och sval

Kall: Is och kylförpackningar

  • Is och kylförpackningar i 15 minuters tid, samt upprepad behandling med 30 – 60 minuters intervaller, har traditionellt sett rekommenderats som första hjälpen-åtgärder.
  • Kylan frigör endorfiner, vilka ökar känslan av välbefinnande.
    Men kyla orsakar också vävnadsskador/förfrysningsskador: Iskristaller i vävnaderna skadar cellstrukturerna, nerverna och de små blodkärlen.
  • Blodcirkulationen förblir långsammare än normalt i en betydligt längre tid än vad den kylande effekten varar.

Sval: Ice Power kylande gel och kylkräm

  • Ger en optimal kylande (svalkande) effekt utan risk för förfrysningar eller vävnadsskador.
  • Sänker hudens yttemperatur med 5 – 7 grader -> en kontrollerad avkylning
  • Initialt gör produkten blodcirkulationen långsammare, men efter 15 minuter effektiveras cirkulationen i jämförelse mot det normala.

Ice Power kylande gel ger en optimal avkylning (svalkande effekt)