Ice Powers inverkan på hudens temperatur

Förändring i hudens temperatur efter applicering av Ice Power kylande gel*

Resultaten i flera termografiska undersökningar visar att Ice Power kylande gel sänker hudens yttemperatur med 5 – 7 °C. Den optimala kombinationen av mentol och etanol i Ice Power kylande gel sänker temperaturen, vilket aktiverar TRPM8-receptorn, som i sin tur åstadkommer en smärtlindrande effekt.

*Abstrakt: World Institute of Pain 4.–6.2.2012: ”Cold gel effects verified by thermal skin sensors and simultaneous dynamic thermography”, Airaksinen O. et al.