Products

Ice Power Sport Spray

Ice Power Sport Spray lindrar smärtkänsla efter skador orsakade av slag, vrickningar och försträckningar. Den påskyndar också muskelåterhämtning och den är idealisk att använda efter fysisk ansträngning. Den är en unik kylbehandlingsprodukt som är lika lätt att använda som kylsprayn och har en lika långvarig effekt som kylande gelen. CE-märkt medicinteknisk produkt.

 • Långvarig smärtlindring
 • Snabb och lätt att använda
 • Effektiv och säker
 • Hygienisk

Använda Ice Power Sport Spray tillsammans med tryckförband vid akuta skador:

icepower_kuva1_nilkka_spray Spraya ett rikligt lager av Ice Power Sport Spray på det skadade området från ett avstånd på ca 10 cm.
icepower_kuva2_nilkka_side Placera ett kompressions bandage, som exempel ideal bandage eller liknande poröst elastiskt bandage på det skadade området.
icepower_kuva3_nilkka_side_spray Spraya ordentligt med Ice Power Sport Spray på bandaget. På detta sätt får du både en kompression och en långvarig kyl behandling. Placera det skadade området i högläge över patientens hjärtas nivå.

 

Förpackningsstorlek 125 ml

Take a look how Ice Power
RELIEVES YOUR PAIN

Så här använder du Ice Power Sport Spray 

Några pumpslag sprayas på det område som ska behandlas från ett avstånd på cirka 10 cm. Inget behov av att sprida ut gelen med händerna. Upprepa efter behov.

Varningar: Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och sår. Rekommenderas inte under graviditet eller vid amning. Inte för barn under 2 år. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Rådgör läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Endast för utvärtes bruk.

Where to buy

      Klicka här för Ice Power Shops

Choose your country:

Choose your country
 • International
 • Finland
 • Taiwan
 • Spain
 • Germany
 • Bulgaria
 • Slovenia
 • Poland
 • Austria
 • Croatia
 • Greece/Cyprus.GR
 • North Macedonia
 • Lithuania
 • Hungary
 • Albania/Kosovo.AL
 • Slovakia
 • Estonia
 • Qatar
 • United Arab Emirates
 • Iraq
 • Latvia