Products

Ice Power Hot värmande gel

Ice Power Hot värmande gel värmer upp musklerna, är muskelavslappnande samt ökar blodcirculationen. Gelen lämpar sig mot störningar i perifera blodcirculationen, för olika typer av värk, icke-inflammatoriska smärt- och spänningstillstånd. Ice Power Hot värmande gel är en utmärkt hjälp för idrottare för att förebygga sträckningar och bristningar. CE-märkt medicinteknisk produkt.

 

Förpackningsstorlek 75 ml

Take a look how Ice Power
RELIEVES YOUR PAIN

Så här använder du Ice Power Hot värmande gel

Massera in gel i det område som ska behandlas. Tvätta händerna med tvål efteråt. Effekten känns om cirka en timme efter appliceringen.

Varningar: Gelens värmande inverkan effektiveras om huden blir varm (av sol, bastu e.dyl.). Kan ge upphov till hudreaktioner hos personer med känslig hud. Undvik att få gelen i ögonen, på slemhinnor eller i sår. Rekommenderas ej under graviditet eller amning. Ej till barn under 5 år. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Rådgör läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Endast för utvärtes bruk.

Where to buy

      Klicka här för Ice Power Shops

Choose your country:

Choose your country
 • International
 • Finland
 • Taiwan
 • Spain
 • Germany
 • Bulgaria
 • Slovenia
 • Poland
 • Austria
 • Croatia
 • Greece/Cyprus.GR
 • North Macedonia
 • Lithuania
 • Hungary
 • Albania/Kosovo.AL
 • Slovakia
 • Estonia
 • Qatar
 • United Arab Emirates
 • Iraq
 • Latvia