Ice Power – vetenskaplig bevisad!

Kylande minskar smärta och påskyndar återhämtning

Ice Power kylgels verkande effekt har bevisats vetenskapligt. Den lindrar smärta och påskyndar tillfrisknandet av mjukvävnadsskador. En studie av kylgelens effekt utfördes på Kuopio universitetet i samarbete med universitetssjukhusen i Tammerfors, Helsingfors och Åbo. Kliniska studier har bevisat att Ice Power gelen har omedelbar effekt vid hudkontakt och vid regelbunden användning halveras smärtan. Den smärtlindrande effekten var både snabbare och effektivare med kylande gel än med placebo produkter.

MD, PhD, Associate Professor Olavi Airaksinen ledde studien, där Ice Power var en av de produkter som utvärderades. I studien ingick 65 patienter, som hade mjukvävnadsskador i anklar, knän, ben eller i handen. Dessa alla blev slumpmässigt placerade i grupper som fick Ice Power alternativt placebo. Patienterna blev inkluderade till studien efter kliniska examinationer. Båda grupperna använde en gel behandling 4 gånger per dag i 14 dagar. Klinisk uppföljning blev genomförd efter 1, 2 and 4 veckor från studiens start. Annan kylterapi var inte tillåten men medicin innehållande anti-inflammatoriska ämnen och bandages/binda var tillåtet i båda grupperna. Olavi Airaksinen befäster: “Vi värderade patientens smärta i både viloläge samt i rörelse med VAS, Visual Analogue Scale. Den övergripande fördelen av behandlingen och patientens’ tillfredsställelse blev värderad med hjälp av frågeformulär. Kliniska eximinationer och uppskattning av fördelen med behandlingen blev utvärderade efter varje besök.”

Blodcirkulationen visade sig bli tre gånger bättre

kivun_vaheneminen_ruotsi_reference
Patienternas smärta minskade i Ice Power gruppen från 59 till 30 under första veckan att jämföra med 58 till 45 i placebo gruppen. Efter 2 veckor blev resultatet ännu bättre till respektfulla 14 och 26. Efter 4 veckor stod Ice  Power med 7 versus 13 till placebo kontroll. Patientens tillfredställelse med behandlingen var 71 i Ice Power gruppen och 44 i placebo gruppen.

Under studien gjordes även en mindre studie omfattande 20 patienter, vad som händer fysiskt i hudens blodcirkulation med Ice Power kyl gel behandling och andra gel behandlingar. Dessa tester blev genomförda I laboratorium. Det visades sig vara en stor skillnad mellan Ice Power och andra geler. IcePower ökade blodcirkulationen med 300 % att jämföra resultatet 20-30 % med andra produkter.

En god kombination av behandlingar

Den medicinska effekten av Ice Power skiljer sig från mediciner och fysioterapi. Effekten från Ice Power kommer huvudsakligen från de eteriska oljorna som sänker hudtemperaturen med ca 7 grader. Detta återspeglar sig även i de djupare vävnaderna, minskar därmed skadeområdet vid behandling med Ice Power. Dr. Olavi Airaksinen befäster att det finns en anledning för alla tre metoder, mediciner, fysioterapi och kylgel. Dessa tillsammans skulle vara en mycket bra kombination för att behandla mjukvävnadsskador.

Airaksinen et al.: Prospective Randomized Controlled Trial of the Effectiveness of Cold Gel: American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation 9/2001; Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 82:1326, 2001.

Airaksinen et al.: Double-blinded Trial of the Efficacy of Cold Gel with soft tissue injuries ISAP, San Diego 8/2002.