Ice Power som hjälpmedel vid vård av reumatism

Ice Power som hjälpmedel vid vård av reumatism

Kännetecknande för ledgångsreumatism är inflammation i lederna som förorsakar förändringar i leder och felställningar i lederna. Förändringarna förorsakas av fortsatta och upprepade inflammationer varför behandlingen av inflammationerna är synnerligen viktigt. Ledgångsreumatism går inte att bota men dess symptom kan dämpas och bromsas med hjälp av medicinering. Som en viktig stödåtgärd för medicineringen framstår konditions- och rörelseövningar samt behandling med kyla. Det väsentliga i behandlingen för att förhindra inflammationer är att lindra smärtorna samt upprätthållande av rörelsefunktionen.

Reumatiska inflammationer förekommer mestadels i lederna men kan även sprida sig till senor, ledband och till och med till musklerna. Med medicinering kan inflammationen dämpas och i kombination med kylbehandling kan avsevärda positiva resultat uppnås. Kylbehandlingen strävar till att bromsar inflammationens spridning, begränsa vätskeansamling samt minska smärtan. Att använda Ice Power som kylbehandlande metod är både enkelt och besvärsfritt. Kylpåse användning i samband med behandling/terapi eller i samband med egenvård minskar vävnadernas temperatur mycket snabbt. Ice Power kylande gel kan användas kontinuerligt under dagen och också över en längre tid varigenom behandlingen avsevärt förbättras. Den kylande effekten i Ice Power samt ingrediensen mentol påverkar smärtsystemet via speciella receptorer, CMR 1- receptorer, som lindrar smärta.

I svår och medel svår reumatisk inflammations period förorsakas bestående förändringar i leder. Förändringar  försöker man förebygga och fixera med olika slags spjälor/skenor samt stöd. Vid förändringar av leder är stöd vävnaden, speciellt muskler, utsatt för belastning och stress. Behandling av muskel spänning med Ice Power kylande gel bidrar till att underhålla rörelseförmågan.

Ice Power- kylande gel lämpar sig utmärkt som effektiv komplement-behandlingen mot reumatism. Ice Power är en helt läkemedelsfri produkt och belastar därmed inte kroppen ytterligare. Ice Power ger patienten en möjlighet att minska ett kontinuerligt användande av smärtstillande läkemedel mot smärta förorsakad av inflammationer. Som en del av behandlingen vid akut värk, i kombination med medicineringen, förbättrar Ice Power behandlingsresultatet.

Ice Power kylande gel är en receptfri smärtstillare för muskel- och ledvärk. Använd gelen som en del av fysioterapi, tillsammans med smärtstillande läkemedel för en framgångsrik behandling.