Ice Power lindrar och hjälper vid belastningsskador orsakade av dataarbete

Ice Power lindrar och hjälper vid belastningsskador orsakade av dataarbete

Ökat dataarbete, minskad motion samt arbete under stress har ökat problemen vid skuldror-, nack-, rygg- och handledsregion. Statiskt sittande arbete kombinerat med dålig ergonomi och svaga muskel styrka leder lätt till belastningsskador. Om belastningsskador inte behandlas och belastningen inte dimensioneras om, kan en väldigt plågsam skadeperiod inledas. Vid Belastningsskador sker som regel en motreaktion till överbelastningen, oftast i form av någon slags inflammation vid mjukvävnader eller leder. Denna typ av inflammation är lätt att behandla med Ice Power – kylbehandlings metod.

Skador vid nack- och skulderregion

Smärt tillstånd i nacke är ofta en följd av dålig ergonomi och svag hållningsmuskulatur. Vid ålder, när kotor förslits, förstärks ofta detta problem. Dålig hållning försvagar blodcirkulation i muskulatur och på så sätt utvecklas muskelspänning. Kontinuerlig överbelastning i regionen leder till inflammation i muskulatur. För att åtgärda denna situation måste man utveckla ergonomi samt muskel stryrkan men inflammationen borde behandlas i första hand. Vid lindrig inflammation når man bra resultat med lokal kylbehandling, vilket är lätt att utföra hemma eller på jobbet med Ice Power kylgel. Ice Power lättar även muskelspänning innan inflammation uppstår, genom sin effekt på blodcirkulation.

I axelleden har man den vidaste rörelsen av alla leder, många har idag problem och smärta i denna led. Dålig ergonomi och en svaghet i hållningsmuskulaturen utvecklar problem vid förändring av axelställning. Minskning av blodcirkulation och friktion vid rörelse exponerar vävnader för hård belastning. Som följd av belastning på rotationssenor, regionens slemsäck eller ledband orsakar detta lätt inflammation. Också mer bestående förändringar, liksom kraftig degeneration i området, är vanliga. Med Ice Power kylbehandlings metod kan man minska svullnad, lugna inflammation och minska smärta. Beståndsdelar i Ice Power kylgel sänker temperaturen vid ytliga vävnader och mentol påverkar smärtreseptorsystemet. Ice Power kylande gel är en receptfri smärtstillare för muskel- och ledvärk. Använd gelen som en del av fysioterapi, tillsammans med smärtstillande läkemedel för en framgångsrik behandling

Smärttillstånd vid handled och händer

”Musarm” är en överbelastningsskada i handleden, vilken utvecklas från monoton rörelse och handledens dåliga ställning vid dataarbete. Svaga underarms muskulatur bidrar till tillståndet. Detta besvär som ofta börjar med lindriga symptom, är lätt att överkomma med två händig mus hantering men utan åtgärd utvecklas ofta inflammation. Behandling av inflammation med lokal kylbehandling och vila är mycket effektiv. Hemma, efter belastning, kan man använda kylpåse. Om man stryker Ice Power kylgel på handleden under arbetstid, ger man kontinuerlig behandling och lindrar smärtan utan att störa arbete.

Också andra smärtstillstånd i handled och hand området, liksom inflammation i senskidor, är ofta följd av monotont och upprepande rörelser, vilka belastar små leder eller ger friktion till vävnader. I dessa situationer är det synnerligt viktigt att behandla inflammation och förbättra ergonomin.

Överbelastning i ländrygg

Sittande arbete, statisk hållning och dålig ergonomi orsakar kontinuerligt extra tryck på diskar i ländrygg och stor belastning till regionens muskulatur. Detta leder till minskad blodcirkulation i område, muskelspänning och inklämning av nervrötter. Att ge muskelavslappning med Ice Power –kylgel är enkelt och effektivt. Vid ischias symptom får man effektiv behandling med Ice Power –kylbehandlings produkter. Användning av Ice Power kylpåsar hemma och kylgel på jobbet i akut situation garanterar oavbruten behandling av smärtan samt lindring till symptom och är tryggt.

Symptom i nedre extremitet

I sittande ställning minskar blodcirkulationen i nedre extremitet och ge en ökad svullnad, beroende på orörlighet och vinklad position i höften, dåligt stödområde försämrar tilståndet. Man kan förebygga och minska symptom med att ändra sittställningen, pausgymnastik och bensträckning. Kylande effekt av Ice Power kylgel ökar blodcirkulationen och ämnesomsättning, och minskar och lindrar symtom.
Roll tuben möjliggör behändig självbehandling av rygg och nacke – bästa resultat uppnås vid upprepad regelbunden behandling.