Användning av Ice Power Sport Spray

Användning av Ice Power Sport Spray som första hjälpen

 

Vid skadebehandling, bör R.I.C.E metoden användas: Vila, Kyla, tryck och högläge. Tryckförband och kyla minskar svullnad och kyla lindrar smärta. Högläge förebygger blodansamling i det aktuella området för skadan. Ice Power Sport Spray passar utmärkt för att användas tillsammans med tryckförband vid akuta skador:

Använda Ice Power Sport Spray tillsammans med tryckförband vid akuta skador:

icepower_kuva1_nilkka_spray Spraya ett rikligt lager av Ice Power Sport Spray på det skadade området från ett avstånd på ca 10 cm.
icepower_kuva2_nilkka_side Placera ett kompressions bandage, som exempel ideal bandage eller liknande poröst elastiskt bandage på det skadade området.
icepower_kuva3_nilkka_side_spray Spraya ordentligt med Ice Power Sport Spray på bandaget. På detta sätt får du både en kompression och en långvarig kyl behandling. Placera det skadade området i högläge över patientens hjärtas nivå.