Products

Ice Power Магнезиум-Јака Крема (Ice Power Magnesium In Strong cream)

 • При зголемена потреба од магнезиум
 • При мускулни грчеви и тензии

Ice Power Магнезиум-Јака Крема (Ice Power Magnesium In Strong cream), е крема од типот на емулзија, која се употребува локално, а се ресорбира целосно и за кратко време. Содржи магнезиум во форма на сулфат. Може да се употребува редовно за превенција на мускулните грчеви и тензии.

Ice Power Магнезиум-Јака Крема (Ice Power Magnesium In Strong cream), може да се користи и истовремено со додатоци на исхрана со магнезиум (на пример, при недоволна абсорпција), и истотака е одличен избор воколку перорално земениот магнезиум, предизвикува желудечна иритација.

Најголем бенефит од употребата на кремата со магнезиум, имаат спортистите, луѓе што страдаат од мускулни грчеви и тензии, на пример возрасните луѓе. Безбедна е за употреба кај сите луѓе.

Take a look how Ice Power
RELIEVES YOUR PAIN

Како се употребува Ice Power Магнезиум-Јака Крема (Ice Power Magnesium In Strong cream):

Масирајте го местото на апликација (мускулот) на кремата2-3 пати дневно. Линија од 4-5 cm од Ice Power Магнезиум-Јака Крема (Ice Power Magnesium In Strong cream) содржи 10 mg магнезиум.

Where to buy

Choose your country:

Choose your country
 • International
 • Finland
 • Sweden
 • Taiwan
 • Spain
 • Germany
 • Bulgaria
 • Slovenia
 • Poland
 • Austria
 • Croatia
 • Greece/Cyprus.GR
 • Lithuania
 • Hungary
 • Albania/Kosovo.AL
 • Slovakia
 • Estonia
 • Qatar
 • United Arab Emirates
 • Iraq
 • Latvia