MSM

Vad är MSM?

MSM (metylsulfonylmetan) är en småmolekylär svavelförening som finns naturligt i vissa livsmedel, bl.a. kaffe, te och grönsaker samt i människoorganismens olika proteiner. Svavel är ett livsviktigt mineralämne för människan och det finns en hel rad av svavelföreningar i våra celler. Normalt utgör olika mineralämnen cirka 4 % av människans vikt. Svavel ingår som byggnadsmaterial för olika proteiner, bl.a. i kreatin, också innehåller flera enzymer svavel. MSM tros förekomma även i muskler samt i leder och hud. bindvävnader. Svavelföreningar som finns i MSM är lättillgängliga för organismer. Svavelhalten i leder minskar på grund av inflammationer.

  • MSM hjälper att bekämpa inflammationer, forcerar musklers återhämtning efter belastning och förebygger smärta i muskler.
  • Någon allergiframkallande påverkan är inte känd för MSM.
  • Svavlet är livsviktigt för kollagensyntes. Kollagen är huvudingrediens för benstomme och fibrill – vävnaden som förbinder ryggkotorna.
  • Svavlet spelar en viktig roll i vävnaders andningsprocess, där syre och övriga ämnen används för att bygga upp celler och frigöra energi.
  • MSM har under lång tid använts för behandling av ledbesvär som artros, ledinflammationer och senskideinflammationer.