Zimno, a ból

Informacja o bólu i temperaturze podróżuje do rdzenia kręgowego i mózgu

Wrażliwy na chłodzenie i mentol receptor TRPM8 należy do grupy receptorów termoregulacyjnych, które wpływają na odczuwanie bólu i jego sygnalizację. Mentol obniża temperaturę skóry, która aktywuje receptor TRPM8. Receptory TRPM8 obejmują 15% wszystkich wrażliwych na ból receptorów.


Informacje dotyczące bólu i temperatury przekazywane są do ośrodkowego układu nerwowego, rdzenia kręgowego i mózgu za pośrednictwem małych włókien nerwowych. Na przykład uszkodzenie tkanek aktywuje nocyceptory (receptory bólu) w celu wysyłania sygnałów o bólu przez nerwy obwodowe do rdzenia kręgowego, a następnie do mózgu.
Ice Power Cold Gel obniża temperaturę skóry, która aktywuje termoreceptory (reptory TRPM8), aby przenosić uczucie zimna przez te same włókna nerwowe, co nocyceptory przynoszą sygnały bólowe. Po przetworzeniu informacji aferentnej w rdzeniu kręgowym i mózgu, ból staje się bardziej kontrolowany.