Udowodniona skuteczność

Udowodniona skuteczność w leczeniu urazów tkanek miękkich

Badania kliniczne:

Skuteczność Żelu Chłodzącego w Urazach Tkanek Miękkich, Próba Pospektywna, Randomizowana, Podwójnie Ślepa

dr med., dr n. med. Olavi V. Airaksinen, dr med. Nils Kyrklund, dr med. Kyösti Latvala, dr med. Jukka P. Kouri, dr med., dr n. med. Mats Grönblad oraz dr med. Pertti Kolari

Z Wydziałów Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacyjnej, Szpitala Uniwersyteckiego w Kuopio, Szpitala Uniwersyteckiego w Tampere, Szpitala Uniwersyteckiego w Helsinkach oraz Invalid Foundation w Helsinkach, w Finlandii

Wykazano, że Ice Power Cold Gel łagodzi ból i usprawnia rehabilitację urazów tkanek miękkich. Niedawno opublikowano wyniki pierwszego badania naukowego (które przeprowadzono w Finlandii) dotyczącego działania żelu chłodzącego. Streszczenie wyników opublikowano w renomowanym The American Journal of Sports Medicine.

Według badań przeprowadzonych w Helsinkach, Tampere i Kuopio, użycie żelu chłodzącego zmniejszyło doświadczany ból o 50% już podczas pierwszego tygodnia stosowania. Zmniejszenie bólu odczuwanego przez grupę placebo w tym samym okresie wyniosło niewiele ponad 10%. Stopień niepełnosprawności również zmniejszył się znacznie szybciej wśród pacjentów stosujących żel chłodzący w porównaniu z osobami stosującymi placebo.

W badaniu wzięło udział łącznie 74 pacjentów z udowodnionymi klinicznie uszkodzeniami tkanek miękkich w obrębie kostki, podudzia, ramienia lub kolana. Główny lekarz tego badania, docent Olavi Airaksinen ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kuopio podkreśla, że liczba pacjentów była wystarczająco duża, aby wykazać dowody naukowe.

W tym badaniu pacjentów podzielono losowo na dwie grupy. Jedna z grup korzystała z fińskiego Ice Power Cold Gel cztery razy dziennie przez dwa tygodnie, podczas gdy druga grupa była losowo przydzielana do grupy placebo. Lekarz specjalista badał pacjentów po jednym, dwóch i czterech tygodniach. Pacjenci obu grup mogli podczas badania stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne i bandaże, ale nie dopuszczano żadnych innych żeli oprócz badanego Ice Power Cold Gel.

– Stopień bólu oceniano zarówno w spoczynku, jak i podczas ruchu za pomocą skali VAS. Inne korzyści i zadowolenie pacjentów z leczenia zostały również zmierzone za pomocą kwestionariusza i badań fizycznych, mówi Olavi Airaksinen.

Działanie żelu chłodzącego rozpoczyna się natychmiast w momencie aplikacji. W wykonanym badaniu ból mierzono co tydzień za pomocą skali VAS. Po pierwszym tygodniu leczenia ból odczuwany przez pacjentów stosujących Ice Power Cold Gel spadł z 59 (w skali od 0 do 100) do prawie połowy, tj. do 30. W tym samym okresie ból występujący u grupy stosującej placebo zmniejszył się jedynie z 58 do 45. Po dwóch tygodniach wyniki bólu wynosiły odpowiednio 14 i 26, a po 4 tygodniach 7 i 13.

Zgodnie z opiniami w kwestionariuszach wypełnianych przez badanych, 80% osób, które korzystały z żelu chłodzącego było zadowolonych z ich leczenia. U pacjentów otrzymujących placebo poziom zadowolenia sięgnął 44%. Pacjenci, którzy stosowali żel chłodzący, byli również bardziej skłonni do stosowania tego samego leczenia w związku z wystąieniem nowego urazu w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo.

Przy okazji tego badania, sprawdzono również na próbie 20 pacjentów fizjologiczny wpływ na przepływ krwi w skórze zainicjowany przez żel chłodzący Ice Power oraz inne dostępne na rynku kremy do leczenia miejscowego. Testy przeprowadzono w środowisku laboratoryjnym. Żel chłodzący wykazywał znaczące różnice w porównaniu z innymi produktami. Żel chłodzący Ice Power poprawił przepływ krwi o 300%, podczas gdy wyniki uzyskane przez inne produkty osiągnęły jedynie wartości 20-30%.