Products

Ice Power Ладен Спреј (Ice Power Cold Spray)

Ice Power Ладниот Спреј (Ice Power Cold Spray) обезбедува брзо и ефикасно ладење, како прва помош при повреди на меките ткива, како што се истегнувања и руптури. Ефектот на ладење, започнува моментално после апликацијата на Спрејот, и трае 15 минути. Продолжете ја ладната терапијата со Ice Power Ладното Пакување или Ладниот Гел (Ice Power Cold Pack/ Cold Gel).

Ice Power Ладниот Спреј (Ice Power Cold Spray) може да се употребува и за помали изгореници.

Пакување: 200 ml

Take a look how Ice Power
RELIEVES YOUR PAIN

Како се употребува Ice Power Ладниот Спреј (Ice Power Cold Spray):

Прснете со спрејот од далечина од 15 cm (за да се избегнат смрзнатини), со ротирачки, кружни движења, одоколу 5 секунди. Повторете ја постапката, доколку е потребно. Само за надворешна употреба.

Where to buy

Choose your country:

Choose your country
 • International
 • Finland
 • Sweden
 • Taiwan
 • Spain
 • Germany
 • Bulgaria
 • Slovenia
 • Poland
 • Austria
 • Croatia
 • Greece/Cyprus.GR
 • Lithuania
 • Hungary
 • Albania/Kosovo.AL
 • Slovakia
 • Estonia
 • Qatar
 • United Arab Emirates
 • Iraq
 • Latvia