Ладно и оладување

Постои разлика помеѓу оладувањето и ладното

Ладно

  • Традиционалниот третман на прва помош е употреба на мраз или ладно пакување, во првите 15 минути, и повторување на овој третман секои 30-60 минути.
  • Ладното, ослободува ендогени ендорфини, кои продуцираат чувство на убаво (добро, среќа)
    Повредата на ткивото / смрзнатините, предизвикани од ладно: кристали на мраз, внатре во ткивото, ги оштетуваат клеточните структури, нервите и малите вени.
  • Циркулацијата на крвта се намалува (забавува), за подолг временски период, отколку што трае ефектот на ладењето

Ладење: Ice Power Ладен Гел и Крема

  • Оптималниот ефект на ладење се постигнува, без ризик од смрзнатини или оштетување на ткивото
  • Намалувањето на температурата на кожата за 5-7 Целзиусови степени –> контролирано ладење
  • Првично ја намалува, за после 15 минути да ја зголеми локалната циркулација на крвта

Оптималниот ефект на ладење се постигнува со употреба на Ice Power Ладниот Гел (Ice Power Cold Gel)