За мускули

Ice Power за мускули

 • Безбедно ослободување од болка без лекарства
 • Соодветно за целото семејство
 • Ефективни состојки ментол и етанол
 • Клинички докажана ефикасност*

Ice Power ладните гелови и кремови се препорачуваат за:

 • Болки во вратот и рамената
 • Главоболка, резултат на мускулна напнатост
 • Болки во грбот, поврзани со мускулите
 • Болки при раст кај деца
 • Болки поврзани со нервите
 • Подобрување/забрзување на опоравувањето

3С ефектот на Ice Power ладниот гел и крем врз болката во мускулите:

1. Ладење (Cooling)

 • Ice Power ладниот гел содржи оптимална комбинација на ментол и етанол
 • Оваа уникатна комбинација ја намалува температурата на кожата за приближно 5-7 степени

Погледнете како Ice Power ладниот гел делува врз температурата на кожата

2. Контрола (Controlling)

 • Со намалување на температурата на кожата се влијае на сетилните нерви за болка и системот за болка
 • Намалувањето на температурата на кожата, како и ефектот на ладење, ги активираат TRPM8 рецепторите
 • TRPM8 рецепторот, спаѓа во групата на терморегулациони рецептори, преку кои се пренесуваат знаците и чувството на болка.

Погледнете како Ice Power ладниот гел, делува во улога на рецептор: информациите за болка и температура, патуваат кон р’бетниот и големиот мозок

3. Циркулација (Circulation)

 • Ефектот на ладење на Ice Power ладниот гел, прво ја намалува циркулација на крвта, за 15 минути подоцна циркулацијата да почне да се зголемува
 • Секое подобрување на циркулацијата на крвта доведува до мускулна релаксација. Зголемувањето на циркулација на крвта го поттикнува заздравување и го забрзува опоравувањето.

Прочитајте повеќе:

Постои разлика помеѓу ладење и разладување!

Ice Power- научно докажана ефикасност во третманот на повреди на меките ткива

Ментол за ослободување од болка

 

* Ефикасноста на ладен гел при третман на повреда на меко ткиво: можен третман при случајно тајно истражување. Аираксинен и сор. Американско списание за спортска медицина, издание 31, број 5, 2003 год. ( Efficacy of Cold Gel for Soft Tissue Injuries; A Prospective Randomized Double-Blinded Trial. Airaksinen et al. The American Journal of Sports Medicine, Vol. 31, No. 5, 2003)