Tutkittua tehoa

Tutkittua tehoa pehmytkudosvammojen hoidossa

Kliininen tutkimus:

Efficacy of Cold Gel for Soft Tissue Injuries, A Prospective Randomized Double-Blinded Trial

Olavi V. Airaksinen, MD, PhD, Nils Kyrklund, MD, Kyösti Latvala, MD, Jukka P. Kouri, MD, Mats Grönblad, MD, PhD, and Pertti Kolari, PhD

From the Departments of Physical and Rehabilitation Medicine, Kuopio University Hospital, Kuopio, Tampere University Hospital, Tampere, and Helsinki University Hospital and the Invalid Foundation, Helsinki, Finland

Ice Power kylmägeelin on tieteellisesti osoitettu vähentävän kipua ja nopeuttavan paranemista pehmytkudosvammoissa. Suomessa on valmistunut ensimmäisenä maailmassa tieteellinen tutkimus kylmägeelin vaikutuksista. Lyhennelmä tutkimuksesta on julkaistu alan arvostetussa The American Journal of Sports Medicine julkaisussa.

Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa tehdyn tutkimuksen mukaan kylmägeelin käyttö puolitti jo ensimmäisen käyttöviikon aikana potilaiden kivun. Verrokkiryhmässä kipu lievittyi vastaavana aikana vain runsaat kymmenen prosenttia. Geeliä käyttäneessä ryhmässä toimintakyky koheni merkittävästi verrokkeja nopeammin.

Tutkimukseen osallistui 74 potilasta, joilla oli kliinisesti todettu vamma nilkassa, sääressä, kädessä tai polvessa. Tutkimusta johtanut dosentti Olavi Airaksinen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta korostaa, että potilasmäärä on riittävä tieteellisen voimalaskelman mukaan.

Potilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä käytti kahden viikon ajan, neljä kertaa päivässä suomalaista Ice Power -kylmägeeliä ja verrokkiryhmä plasebo-geeliä. Erikoislääkäri tutki potilaat viikon, kahden ja neljän viikon kuluttua. Kummassakin ryhmässä potilaat saivat käyttää tulehduskipulääkettä ja sidettä, mutta muut geelihoidot kuin tutkimusvalmiste olivat kiellettyjä.

– Kivun aste määriteltiin sekä levossa että liikkeessä kipujanan eli niin sanotun VAS-asteikon avulla. Muita hoidon etuja ja potilastyytyväisyyttä mitattiin myös kyselylomakkeella ja lääkärin tutkimuksella, Olavi Airaksinen kertoo.

Ihon verenkierto kolminkertaistuu

Kylmägeelin vaikutus alkaa välittömästi, kun sitä levitetään iholle. Tutkimuksessa kivun määrää mitattiin alkututkimuksen jälkeen kipujanalla viikon välein. Ensimmäisen viikon kuluttua hoidon aloittamisesta kipu oli alentunut asteikolla 0-100 IcePower -ryhmässä arvosta 59 lähes puoleen eli kolmeenkymmeneen. Verrokkiryhmässä se laski arvosta 58 vain 45:een. Kahden viikon jälkeen vastaavat luvut olivat 14 ja 26 ja neljän viikon kuluttua 7 ja 13.

Potilaille tehdyn kyselyn mukaan 80 prosenttia kylmägeelin käyttäjistä oli hoitoon tyytyväisiä. Verrokkiryhmässä tyytyväisiä oli 44 prosenttia. Vastaavasti kylmägeeliä käyttäneet potilaat olivat verrokkiryhmää halukkaampia turvautumaan samaan hoitoon mahdollisen uuden vamman yhteydessä.

Tutkimuksen yhteydessä mitattiin 20 potilaalla myös kylmägeelin ja muiden markkinoilla olevien hoitovoiteiden fysiologisia vaikutuksia ihon verenkiertoon. Testit tehtiin laboratorio-oloissa. Kylmägeeli poikkesi tässä suhteessa muista tuotteista merkittävästi. Ice Power kylmägeeli paransi ihon verenkiertoa 300 prosenttia, kun muilla tuotteilla tulos jäi 20-30 prosenttiin.

Myynnissä

 • Apteekit

Ice Power saatavilla Suomessa apteekeista ja apteekkien verkkokaupoista.

   

Valitse maa:

Valitse maa
 • International
 • Sweden
 • Taiwan
 • Spain
 • Germany
 • Bulgaria
 • Slovenia
 • Poland
 • Austria
 • Croatia
 • Greece/Cyprus.GR
 • North Macedonia
 • Lithuania
 • Hungary
 • Albania/Kosovo.AL
 • Slovakia
 • Estonia
 • Qatar
 • United Arab Emirates
 • Iraq
 • Latvia