Tõestatud mõju

On tõestatud, et Ice Poweri külmageel leevendab valu ja aitab pehmete kudede vigastustel paraneda. Hiljuti on avaldatud esimese (Soomes läbi viidud) teadusuuringu tulemused külmageeli mõjude kohta. Tulemuste kokkuvõte on avaldatud mainekas väljaandes The American Journal of Sports Medicine.

Helsingis, Tamperes ja Kuopios läbi viidud uuringu kohaselt vähendas külmageeli kasutamine valutunnet 50% võrra juba esimesel kasutusnädalal. Platseebogrupis tuvastatud valu vähenemine samal ajavahemikul oli vaid veidi üle 10%. Ka invaliidsuse tase vähenes külmageeli kasutavate patsientide seas oluliselt kiiremini kui platseebot kasutavatel inimestel.

Uuringus osales kokku 74 patsienti, kellel olid kliiniliselt tõestatud pahkluu, sääre, käsivarre või põlve piirkonna pehme koe vigastused. Uuringu vastutav arst Olavi Airaksinen Kuopio Ülikooli haiglast rõhutab, et patsientide hulk oli teaduslike tõendite demonstreerimiseks piisavalt suur.

Selle uuringu puhul randomiseeriti patsiendid kahte rühma. Üks rühm kasutas kahe nädala jooksul neli korda päevas Soome Ice Poweri külmageeli, samas kui teine rühm randomiseeriti kasutama platseebot. Spetsialiseerunud arst vaatas patsiendid läbi ühe, kahe ja nelja nädala pärast. Mõlema rühma patsientidel lubati kasutada uuringu ajal NSAID-e ja sidemeid, kuid ükski geel peale uuringugeeli polnud lubatud.

– Valuskaalat hinnati VAS-skaala abil nii rahuolekus kui ka liikumise ajal. Muid eeliseid ja patsientide rahulolu raviga mõõdeti Olavi Airaksineni sõnul samuti küsimustiku ja füüsiliste läbivaatuste kaudu.

Külmageel hakkab mõju avaldama kohe pealekandmise ajal. Läbi viidud uuringus mõõdeti valu kord nädalas VAS-skaala abil. Pärast esimest ravinädalat oli Ice Poweri külmageeli kasutavatel patsientidel valu vähenenud 59-lt (skaalal 0–100) peaaegu poole võrra (st 30-le). Samal ajavahemikul oli platseebot kasutanud rühma tuntud valu vähenenud 58-lt 45-le. Kahe nädala pärast olid valuskoorid 14 ja 26 ning nelja nädala pärast vastavalt 7 ja 13.

Patsiendi küsimustiku kohaselt oli 80% külmageeli kasutajatest raviga rahul. Vastav osakaal platseebot saanud patsientidest oli 44%. Külmageeli kasutanud patsiendid olid platseebot saanud patsientidega võrreldes ka rohkem valmis sama ravi võimaliku uue vigastuse korral kasutama.

Seoses selle uuringuga uuriti 20 patsiendil ka külmageeli ja muude turul müüdavate paiksete ravikreemide põhjustatud füsioloogilisi mõjusid naha verevarustusele. Katsed tehti laborikeskkonnas. Külmageeli puhul ilmnesid teiste toodetega võrreldes olulised erinevused. Ice Poweri külmageel parandas verevarustust 300%, samas kui teiste toodetega saadud tulemused olid kõigest 20–30% vahel.